Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client

Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client

Author:
Price:

Đọc thêm

⚙ Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client


✔️ Cài đặt OpenSSH Client trên Windows, macOS, Linux và thực hiện kết nối ssh đến Server, tìm hiểu file cấu hình SSH Client, thiết lập các cấu hình cơ bản trong config để việc kết nối SSH đơn giản và dễ dàng./.

Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client

Kết nối SSH đến Server cơ bản với OpenSSH Client


👉 Ở đây, bạn được cung cấp một tài khoản máy Remote (server), giả sử tài khoản đó có tên (user) là username, có password là yourpassword - máy server này có địa chỉ IP hoặc domain trỏ đến server là remoteserver. 

⏩ Với thông tin như vậy, làm sao để kết nối đến Shell của Server! Phần này sẽ hướng dẫn cơ bản sử dụng OpenSSH Client để kết nối.


🔈⚙ Cài đặt OpenSSH Client


✔️ Kiểm tra: Mở terminal (trên Windows dùng cmd hoặc PowerShell) gõ lệnh: ssh -V (chữ V viết hoa nha các bạn)


Nếu báo không có lệnh ssh thì bạn cần cài đặt vào.


⚙ Cài đặt OpenSSH trên Windows


Nó cũng chính là gói OpenSSH Server, cài đặt như sau: Tải về OpenSSH - vào đường link Win OpenSSH https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases, chọn đúng phiên bản phù hợp với hệ thống của bạn (chọn OpenSSH-Win32.zip hay OpenSSH-Win64.zip theo kiến trúc Windows của bạn), File tải về giải nén vào thư mục muốn cài đặt, ví dụ chọn giải nén vào thư mục C:\OpenSSH


OpenSSH Client đã có ở thư mục C:\OpenSSH, để gõ lệnh ssh bất kỳ đầu bạn cần thêm đường dẫn C:\OpenSSH vào biến môi trường PATH của Windows.


Từ File Explorer nhấn phải chuột vào Computer (hoặc This PC) trên Windows 10, chọn Properties, cửa sổ System xuất hiện chọn (1) Advanced System settings, chọn (2) Enviroment variables .., chọn (3) Nháy kép vào Path, (4) Thêm thư mục C:\OpenSSH vào cuối.


Sau khi nhập lệnh, do lần đầu kết nối SSH đến IP này, nên ssh có hỏi về ECDSA key fingerprint- gõ yes, rồi nhập password theo yêu cầu, như hình dưới.


⚙ Chú ý nhỏ về thủ thuật này thật tiện ích 


Và đó thật tuyệt khi ta tạo shortcut cmd và đặt dòng lệnh: ssh testuser@192.168.1.52 (đây là ip máy chủ của bạn) để truy cập nhanh nhất có thể.

* Tham khảo tài liệu Kết nối SSH đến Server VPS

0 Reviews

/*---------------- ----------------------*/
icon zalo