Thiết kế web chuẩn SEO

Thiết kế web chuẩn SEO

Author:
Price:

Đọc thêm

✍️ Ngoài việc chuẩn hóa website thân thiện với di động, tập trung đưa lên website những thông tin bổ ích. Thì những thông tin trong bài viết này sẽ hỗ trợ bạn có một cái nhìn tổng quan và toàn diện hơn về khái niệm. Thiết kế web chuẩn SEO là như thế nào, giúp bạn tiến gần hơn tới nó. Có thể nó sẽ có ích cho bạn sau khi thiết kế website.

Thiết kế web chuẩn SEO

Thiết kế web chuẩn SEO
Thiết kế web chuẩn SEO 


🚀 Các nguyên tắc vàng để thiết kế Website chuẩn SEO

👉 Sử dụng giao thức mã hóa HTTPS


👉 Tiếp tục sử dụng security certificate hiện tại


👉 Chấp nhận cho bọ tìm kiếm truy cập robots.txt


👉 Khai báo "doctype" rõ ràng


- Doctype là một thuộc tính HTML giúp trình duyệt hiểu được ngôn ngữ của site bạn đang dùng là gì. 

- Nó được xác định để hỗ trợ trình translate. Nếu không xác định đúng doctype, trình duyệt phải đoán để xác định.

- Đối với hầu hết các phần, sự dự đoán sẽ chính xác, nhưng một số điều đơn giản có thể không được dịch đúng. 

- Công cụ tìm kiếm sử dụng điều này để chắc chắn rằng họ đang phân tích từng phần của trang web của bạn một cách chính xác.

Thiết kế web chuẩn SEO - www.quangcaodatphuongnam.com
Thiết kế web chuẩn SEO - www.quangcaodatphuongnam.com

👉 Sử dụng chính xác chuẩn HTML.


👉 Sử dụng chuẩn CSS.


👉 Đảm bảo rằng Bọ tìm kiếm có thể truy cập được CSS và JS trên site của bạn.


👉 Tránh sử dụng HTML Frames.


👉 Tất cả các thẻ Image đều có chứa thuộc tính mô tả ALT.


👉 Redirect các URL đã cũ hoặc không tồn tại.

0 Reviews

/*---------------- ----------------------*/
icon zalo