Chuyển trang page bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin

Chuyển trang page bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin

Author:
Price:

Đọc thêm

Chuyển trang page, bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin

Thêm đuôi .html cho Post.html và Page.html WordPress không dùng plugin


✍️ Việc lựa chọn kiểu đường dẫn đẹp và tối ưu cho web là điều rất quan trọng, nó góp phần tạo nên thành công không nhỏ cho người làm SEO.

⏩ Với bài viết này mình sẽ giúp các bạn thay đường dẫn của WordPress trở nên đẹp hơn và thêm đuôi .html vào cả Post và Page.

1️⃣ Thay đổi đường dẫn cho Post và thêm đuôi .html

  • Đầu tiên bạn vào Trang Quản trị > Setting > Permalinks


Chuyển trang page bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin V1
Chuyển trang page bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin V1

Chuyển trang page bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin V2
Chuyển trang page bài viết post thành .html trong wordpress không cần plugin V2

 

  • Tick vào ô Custom Structure : thêm đoạn này /%postname%.html

  • Chọn Save Changes.

2️⃣ Thay đổi đường dẫn cho Page và thêm đuôi .html

  • Các bạn mở file Functions.php trong thư mục theme và thêm đoạn function này vào :


add_action('init', 'VnKings_change_page_permalink', -1);

function VnKings_change_page_permalink() {

    global $wp_rewrite;

    if ( strstr($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.html') != '.html' )

    $wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite->page_structure . '.html';

}

– Thêm đuôi .html cho Single Post Type

  • Ví dụ : Domain/chi-tiet-san-pham.html


add_action( 'rewrite_rules_array', 'rewrite_rules' );

function rewrite_rules( $rules ) {

    $new_rules = array();

    foreach ( get_post_types() as $t )

        $new_rules[ $t . '/([^/]+)\.html$' ] = 'index.php?post_type=' . $t . '&name=$matches[1]';

    return $new_rules + $rules;

}

add_filter( 'post_type_link', 'custom_post_permalink' ); // for cpt post_type_link (rather than post_link)

function custom_post_permalink ( $post_link ) {

    global $post;

    $type = get_post_type( $post->ID );

    return home_url( $type . '/' . $post->post_name . '.html' );

}

Chèn code vào file functions.php thủ công tạo trang .html trong wp
Chèn code vào file functions.php thủ công tạo trang .html trong wp
Note:
Sau khi lưu lại các bạn nhớ vào Trang Quản trị > Setting > PermalinksChọn Save Changes 1 lần nữa.
Tham khảo tài liệu html trong wp.
Chúc các bạn thành công !

0 Reviews

/*---------------- ----------------------*/
icon zalo